4hostweb
Live Support
4HostWeb Support


รับทำ SEO โปรโมทเว็บไซต์ ราคาถูก

รับทำ SEO ราคาถูก, โปรโมทเว็บไซต์
รับทำ SEO บริการรับทำ SEO โปรโมทเว็บไซต์ ราคาถูก จะทำการปรับปรุงเว็บไซต์ของท่าน ด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของท่านติดอันดับหน้าแรกกับการค้นหาในเว็บไซต์ Search Engine ในส่วนผลลัพธ์ด้านซ้ายมือ หรือส่วน Natural Result (ผลลัพธ์ธรรมชาติตามสูตรการจัดเรียงของแต่ละ Search Engine) เมื่อมีคนทำการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ Search Engine เช่น Google ด้วย Keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือ บริการของเว็บไซต์นั้น ๆ ซึ่งจะทำให้สินค้า และบริการของท่านถูกค้นหาเจอได้มากขึ้น

รับทำ SEO โปรโมทเว็บไซต์ ราคาถูก คืออะไร

บริการรับทำ SEO โปรโมทเว็บไซต์ เป็นหลักการช่วยวิเคราะห์เว็บไซต์ และปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับต้น ๆ ของเว็บไซต์ Search Engine เช่น Google, Yahoo และ Bing ซึ่งการแสดงผลลัพธ์จะอยู่ในด้านซ้ายมือ เมื่อมีคนทำการค้นหาด้วย Keyword (คำหรือวลี่) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือการให้บริการของเว็บไซต์นั่น ๆ

นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยรักษาอันดับเว็บไซต์ให้อยู่ในอันดับต้น ๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญในการรับทำ SEO โดยจะต้องคอยปรับปรุงเว็บไซต์ตามหลักการ การทำ Search Engine Optimization เพื่อให้เข้ากับสูตรหรืออัลกอริธึม (Algorithm) ที่ใช้ในการจัดเรียงอันดับเว็บไซต์ ของเว็บไซต์ Search Engine ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

รับทำ SEO โปรโมทเว็บไซต์ ราคาถูก มีประโยชน์อย่างไร

  1. ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายให้สูงขึ้น จากการที่เว็บไซต์ติดอันดับต้น ๆ ของการค้นหา Keyword (คำหรือวลี่)
  2. ช่วยขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นอย่างไร้ขอบเขต ครอบคลุมทั้งประเทศไทย หรือทั่วโลก
  3. ช่วยให้มีคนเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถต่อยอดเว็บไซต์ได้มากมาย เช่น ขายพื้นที่โฆษณา
  4. ช่วยให้เว็บไซต์ของท่าน เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ
  5. ช่วยลดค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าราคาถูก เมื่อเทียบกับการลงทุนโฆษณาในสื่ออื่น ๆ แต่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงกว่า

รับทำ SEO โปรโมทเว็บไซต์ ราคาถูก มีขั้นตอนดังนี้

หลังจากวิเคราะห์ Keyword (คำหรือวลี่) ที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ของท่านได้แล้ว เราจะเริ่มทำการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยใช้ระยะเวลาอยู่ระหว่าง 1 - 12 เดือน เพื่อให้ Keyword (คำหรือวลี่) ที่เลือกติดอันดับภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่มีอยู่ก่อนที่จะใช้บริการ ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่เกิน 3 - 6 เดือน โดยนับหลังจากวันที่ชำระเงิน และจะมีการรายงานผลการขึ้นอันดับให้ทราบทุก ๆ เดือน (เริ่มรายงานผลจากเดือนที่ 4 - 6)

รับทำ SEO ราคาถูก, โปรโมทเว็บไซต์นโยบายการคืนเงินค่าบริการ

  1. ยินดีคืนเงินค่าบริการเต็มจำนวนหาก Keyword (คำหรือวลี่) ที่เลือกนั้นไม่ติดอันดับใน Top 1 - 20 ของเว็บไซต์ Search Engine ในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง
  2. การวัดผลอันดับเพื่อคืนเงินค่าบริการ จะวัดผลในเดือนที่ 6 เป็นต้นไป โดยยึดอันดับในเว็บไซต์ Search Engine เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง และหมายเลข IP ประเทศไทยเป็นหลัก
  3. หลังจากเว็บไซต์ที่ติดอันดับใน Top 1 - 20 แล้ว เราจะขอรับประกันการติดอันดับของ Keyword (คำหรือวลี่) ดังกล่าว ต่อไปจนครบ 12 เดือน

รับทำ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email:sales@4hostweb.com, Line ID:thaihost2u หรือโทร. 085 222 3039, 080 977 7875

Tag : , , , , , , , , , ,
ลิขสิทธิ์ © 2561 4HostWeb.com. ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด.
Uptime